Kutatás

MTMT – Magyar Tudományos Művek Tára

Keszi Roland fontosabb publikációi és konferencia előadásai

SZAKFOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK, IDŐRENDBEN:

(2001):
A munkáltatói igények, mint a tudásfelhasználás meghatározói. A
szervezetek képzési praxisával foglalkozó kérdőíves felmérés eredményei.
In: Makó Cs. – Simonyi Á. (szerk.) Termelési paradigmák körvonalai;
Budapest, 106-160.o


(2002):
„Magatartástudományi szervezetdiagnosztika – A változással szembeni
ellenállás stádiumainak vizsgálata az “X” Kft. szervezet-átalakítása
kapcsán.” In: Vezetéstudomány 2002/4. ,16-36.o.


(2002):
An Emerging New Pattern of Network Organisation: ICT Offers a Tool of
Outsourcing Practice for the Micro- and Small Firms (The Case of an
Emerging Global Internet Broker Firm). Institute for Employment Studies,
Intitute for Sociology, Brighton-Budapest (Társszerző: Makó Cs.)

 

(2002):
Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók a 200
legnagyobb hazai vállalatnál. Munkaügyi Szemle, XLVI/12. (Társszerzők:
Komáromi R. – Könczei Gy.)

 

(2002)
Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának néhány jellegzetessége a 200 legnagyobb hazai
vállalatnál. Szociális Munka, XIV/4. (Társszerzők: Komáromi R. – Könczei
Gy.)


(2003): EWork in EU Candidate Countries. Institute for Employment Studies, Brighton, UK (társszerző: Makó Cs.)


(2003): Munkáltatók távmunkával szembeni beállítottságai. In: Vezetéstudomány, 2003/12. szám (Társzerző: Makó Cs.–Polyánszky T.Z.)


(2003):
Termelési paradigmák körvonalai a dunaújvárosi kistérségi felmérés
alapján. In: Makó Cs. – Simonyi Á. (szerk.): A munka és a párbeszéd új
paradigmái. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 49-69. o.
(Társzerzők: Makó Cs.–Simonyi Á.)


(2003): A TOP 200 foglalkoztatási gyakorlatáról. Munkaügyi Szemle, 47/II. (Társszerzők: Komáromi R. – Könczei Gy.)


(2004): Munkáltatói vélemények a távmunka bevezetésének előfeltételeiről és gyakorlatáról In: Társadalomkutatás 2004/22/ 2-3. szám
(Társszerző: Makó Cs.– Mester D.)

 

(2007):

– A
távmunkavégzés munkaszervezeti bevezetését meghatározó tényezők öt
európai régióban – Szervezetszociológiai modellkísérlet. In: Információs
társadalom. 2007/2. szám ,VII. évfolyam

(2007):

– The image of Refugee Affairs in the Hungarian Press. In: International Jornal of Europena Studies, 5-6.
(Társszerzők: Vicsek L., Márkus M.)


(2008):

– Munkaszervezeti determinizmus és távmunka. In: Vezetéstudomány 2008/2. 2-24. o.


Intellektuális fogyatékossággal élő emberek a munka világában. In: Amit
tudunk és amit nem…, Kézenfogva, Budapest, 2008. 101-119.old.
(társszerző: Horváth P., Könczei Gy.)

– A menekültügy képe a magyarországi nyomtatott sajtóban. In: Médiakutató, 2008/3. 125-151.o. Budapest.
(Társszerzők: Vicsek L., Márkus M.)

Representation of Refugees, Asylum-Seekers and Refugee
Affairs in Hungarian Dailies
. In: Journal of Identity and Migration Studies, Volume 2, Number 2, 2008
(Társszerzők: Vicsek L., Márkus M.)

 

(2010): Hallássérült fiatalok iskolai és munkaerő-piaci intergrációja
In: Kultúra és Közösség, 2010/ III. szám 11-23. o
(Társszerző: Kiss László, Márkus Marcell)


(2011)

Autista gyermekek a mai
magyar közoktatásban

In: Kapocs – Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet folyóirata , X. évf. 3. szám 2011. október
(Társszerző: Kiss László, Pál Judit, Papp Gergő)

 

FONTOSABB KONFERENCIA ELŐADÁSOK, IDŐRENDBEN:


(2001):

– Magyar Szociológiai Társaság, Éves Közgyűlése és Konferenciája, Székesfehérvár, 2001. November 22-23.
ELŐADÁS: Gazdasági folyamatok, mint a tudásfelhasználás meghatározói

– Az Országos Foglalkoztatáspolitikai Közalapítvány Konferenciája. Dunaújváros, 2001. Június 6.
ELŐADÁS: Vállalatok tudásfelhasználása a dunaújvárosi kistérségben – A kistérségben végzett kérdőíves felmérés alapján

 

(2002):

– “20th Annual International Labour Process Conference” – University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom, 2-4., April, 2002
ELŐADÁS: Outsourcing as an Indicator of Regional Competitiveness”

 

(2003):

– Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium II. Távmunka Konferenciája. Budapest, 2003. Február 20.
ELŐADÁS: A távmunkával szembeni munkáltatói beállítódások fontosabb jellemzői – A
közép-dunántúli régióban végzett kutatás előzetes tapasztalatai. Budapest, 2003. február 20.


– Az
ILO (International Labour Organisation) által szervezett „Socially
Responsible Enterprise Restructuring” c. nemzetközi konferencia. Athen,
Greece, 2003 április 3-4
E
LŐADÁS: Outplacement System Within the Company – A Case Study on Corporate Social Responsibility.

 

(2004):

– A La Sapienza Egyetem (Róma) által szervezett Data Assessment Workshop: Rome, Italy, 15 April, 2004.
ELŐADÁS: Major Mathematical-Statistical Problems of Measuring Ework Based on Survey Data

 

(2005):

– Az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kutatói Konferenciája. Magyar
Tudományos Akadémia – Kisterem, Budapest, 2005 április 22.
ELŐADÁS:
A Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatási körülményei az ún. „célszervezetek” körében.


Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, MTA Szociológiai
Kutatóintézet, Budapest, 2005. november 15. (MTA Szociológiai
Kutatóintézet)
ELŐADÁS:
A távmunkavégzés munkaszervezeti bevezetését meghatározó tényezők a kkv
szektorban Szervezetszociológiai modellkísérlet – európai
összehasonltásban.

 

(2007):


Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a Budapesti Corvinus
Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézete és a Magyar
Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztályjának „Migráció –
társadalmi összefüggések” című konferenciája, 2007 október 19.
(Budapesti Corvinus Egyetem)

ELŐADÁS: Menekültügy a hazai sajtóban (Társszerző: Vicsek Lilla, Márkus Marcell)

 

(2008):

– THE IMAGE OF REFUGEE AFFAIRS IN THE HUNGARIAN PRESS.
ELŐADÁS:
Presented at the The Sixth MESEA Conference: Migration Matters
Universiteit Leiden, Leiden, The Netherlands. 25-28 June 2008
(Társszerző: Vicsek Lilla)

 

(2010):

– Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2010. november 5 – 7. (WJLF, Budapest)
ELŐADÁS:
Fogyatékos emberekkel szembeni attitűdök nagyvállaltok HR vezetői
körében a világgazdasági válság idején – Gyorsjelentés a 21. század
elejének Magyarországáról (Társszerző: Papp Gergő)

Letölthető eladás >>>

Konferencia kötet >>>

(2010):

– Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2010. november 5 – 7. (WJLF, Budapest)
ELŐADÁS: Autista gyermekek a magyar közoktatási rendszerben (Társszerzők: Kiss László, Pál Judit, Papp Gergő)

Letölthető előadás >>>

Konferencia kötet >>>

(2019):

– Hetedik Fogyatékosságtudmányi Konferencia, Budapest, 2019. november 26. – 7. (Eötvös Loránd Tudományegyetem BGGyK, Budapest)
ELŐADÁS: Mesterséges intelligencia, munakerőpiac, fogyatékosság – Néhány megfontolás empirikus szociológiai kutatási eredmények fényében

Letölthető előadás >>>