Oktatás


Oktatás

Oktatási tevékenységem során kutatásmódszertani, szociológiai, közgazdasági, vezetéstudományi ismereteket és ezek határterületeihez kötődő ismereteket oktatok, nagy hangsúlyt helyezve az ismeretanyag gyakorlati hasznosíthatóságára és a hallgatók önálló munkájára, kezdeményező készségére.

Az egyes tárgyakhoz tartozó információkat ld. a legördülő almenükben…