A kurzust sikeresen elvégző pszichopedagógiai szakirányos hallgatók félévközi kutatási témái

Az alábbiakban néhány megvalósult mini kutatási példa látható, amelyet az Empirikus társadalomkutatás c. kurzust sikeresen abszolváló hallgatóim végeztek:

 • Házasságkötéssel kapcsolatos attitűdök, tervek változásának vizsgálata – Kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig
 • Örökbefogadói attitűd vizsgálat
 • Politikai napirendkutatás Magyarországon (Idő intervallum: 2015.03.23-27.)
 • Megjelenés, életmód – egészségszociológiai szempontok
 • Szülői attitűd a logopédiai ellátással kapcsolatban
 • Gyógypedagógus-hallgatók ismeretei a védőnői munkakörről
 • Ismeretek az állat-asszisztált terápiákról
 • A csúnya beszéd és a szorongás összefüggése
 • Az egészségtudatosság megnyilvánulása a fiatal korosztály élelmiszerpreferenciájában és fogyasztásában
 • A középiskolai korosztály ismeretei a drogokról Magyarországon
 • „Mihez kezdek a diplomámmal?” Gyógypedagógus hallgatók jövő-és pályaképe
 • Újságolvasási szokások
 • Sportolási szokások és motivációk
 • A bántalmazás hatásai
 • ,,Roma tanulók tanulmányi előmenetele”
 • Társadalmi devianciák Magyarországon – Másodelemzés
 • Vélemények a külföldi tanulásról, munkavállalásról
 • A fehérek és cigányok bűnözési jellemzői
 • Kötelező vasárnapi zárva tartás: A Vasárnapi zárva tartás hatásai a vásárlási szokásokra
 • A lovassport hatása a gyermekek közérzetése és tanulási motivációjára
 • Hallgatók étkezési szokásai
 • Szülők vélekedése az ideális iskoláról, tanításról
 • 18 – 25 évesek facebook használati szokásai
 • Koraszülöttek fejlődési sajátosságai
 • Multimédiás eszközök használata a gyermekek körében
 • Prevenciós tevékenység megítélése és szerhasználat a fiatalok körében
 • A koragyermekkori ellátórendszerben résztvevő családok jellemzői
 • Szegregáció az óvodában – esettanulmány
 • A tanárokkal kapcsolatos attitűd vizsgálata középiskolás diákok körében
 • Középiskolások véleménye az önkéntes munkáról kérdőíves kutatás tükrében
 • „Menni vagy maradni?”
  Vélemények a hallgatói röghöz kötésről Magyarországon