Kutatásmódszertan III.

A tantárgy konkrét kivitelezése a szakirányok igényei és mozgósítható erőforrásai szerint többféle módon szerveződhet :
   A) A hallgatói kutatómunka támogatása a témavezető által történik.
   B) A munka, pl. 10-es csoportokban,2-2 intézeti munkatárs által vezetetten, egymást meghallgató és támogatóan megbíráló alkalmakból áll. (A szemeszter lehetőséget biztosít arra is, hogy egyes, kifejezetten nehéz, vagy összetett kutatási témák és módszerek egyes módszertani kultúrákban – kvalitatív, kvantitatív – jártasabb, más intézetekből érkező Kollégák extra támogatást nyújtsanak).
   C) A szemeszter a szakirány által megjelölt konkrét kutatási technikák, módszerek mélyebb elsajátítását célzó többlet-stúdiumokra van fenntartva.