Szakdolgozati információk

Az karon a szakdolgozati témaválasztás új rendszerben történik. Az elérhető helyekről az alábbi linken lehet tájékozódni:
http://szakdolgozat.barczi.elte.hu/ifotri.php

A nálam szakdolgozatot írni kívánó hallgatóktól önálló, kezdeményező munkát várok. Ez magának a szakdolgozat készítésnek a része, így nem én végzem, legfeljebb véleményezem azt.

A szakdolgozat készítés – értelmezésemben – önálló munka, a konzulensi szerepet akkor tudom vállalni, ha a hallgató képes önálló munkára, egyéni probléma felvetésre és azok tanári útmutatással történő megoldására.

A nálam szakdolgozni kívánó hallgatóktól várok egy részletes munkatervet a szakdolgozat elkészítéséhez (feladatok, határidők, az egyes részfeladatok végtermékei, stb.)

Tapasztalatok szerint a statisztikai adatfeldolgozás lehet a leggyengébb láncszeme a szakdolgozatnak. Ha a szakdolgozónak gondjai vannak e téren, úgy célszerűbb más módszertani eszközöket alkalmazni, vagy olyan témát választani, amelyek nem/kevésbé igénylik a matematikai-statisztikai jártasságot.

Az általános, kimerítő módszertani jártasság természetesen nem kizárólag a kvantitatív módszertani, de a kvalitatív ismereteket is igényli.


Kérem, hallgatóimtól a fentiek (és természetesen a TVSZ ide vonatkozó rendelkezéseinek), valamint az ELTE szabályainak – (ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer) betartását.

A fentieken kívül, a saját feladattervben szabott határidők betartása is elengedhetetlen a megfelelő minőségű szakdolgozat elkészítéséhez!

 (Annak érdekében, hogy a szakdolgozat készítés hasznos szenvedéLY, ne pedig káros szenvedéS legyen.)

 


Szakdolgozati témajegyzék: Az aktuális félév tanulmányi rendjében szerepel.

További, áttekintendő anyagok a szakdolgozat készítéssel kapcsoaltban (SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ) >>>