Szakdolgozati információk

A szakdolgozat készítés első lépésében személyes, vagy on-line találkozót folytatunk a hallgatóval, melynek során a hallgató beszámol témaválasztása okáról, motivációiról. A nálam szakdolgozatot írni kívánó hallgatóktól önálló, kezdeményező munkát várok. Ez magának a szakdolgozat készítésnek a része, így nem én végzem, legfeljebb véleményezem azt.

A szakdolgozat készítés – értelmezésemben – önálló munka, a konzulensi szerepet akkor tudom vállalni, ha a hallgató képes önálló munkára, egyéni probléma felvetésre és azok tanári útmutatással (és nem előírással) történő megoldására.

Szintén kiemelendőnek gondolom, hogy a szakdolgozat készítési folyamat eredményeként elkészülő munka a hallgató egyéni szellemi terméke, amire ideális esetben büszke lehet, kevésbé ideális esetben ennek ellentétét élheti át.

A nálam szakdolgozni kívánó hallgatóktól várok egy részletes munkatervet a szakdolgozat elkészítéséhez (feladatok, határidők, az egyes részfeladatok végtermékei, stb.)

Tapasztalatok szerint a statisztikai adatfeldolgozás lehet a leggyengébb láncszeme a szakdolgozatnak. Ha a szakdolgozónak gondjai vannak e téren, úgy célszerűbb más módszertani eszközöket alkalmazni, vagy olyan témát választani, amelyek nem/kevésbé igénylik a matematikai-statisztikai jártasságot.

Az általános, kimerítő módszertani jártasság természetesen nem kizárólag a kvantitatív módszertani, de a kvalitatív módszertani ismeretekre is vonatkozik.


Szakdolgozóim számára külön LMS felületen állnak rendelkezésre a kutatásmódszertani ismeretek átismétlését segítő anyagok. Ennek a felületnek a segítségével  – szintén önálló munkát feltételezve – át lehet ismételni a karon oktatott tanagyag fontosabb elemeit.

Kérem, hallgatóimtól a fentiek (és természetesen a TVSZ ide vonatkozó rendelkezéseinek), valamint az ELTE szabályainak – (ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer) betartását.

A fentieken kívül, a saját feladattervben szabott határidők betartása is elengedhetetlen a megfelelő minőségű szakdolgozat elkészítéséhez!
 (Annak érdekében, hogy a szakdolgozat készítés hasznos szenvedéLY, ne pedig káros szenvedéS legyen.)

Kiírt szakdolgozati témajegyzék: Az aktuális félév tanulmányi rendjében szerepel.

További, áttekintendő anyagok a szakdolgozat készítéssel kapcsolatban (SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ) >>>