Vizsga információk

A félév végi vizsgát (bizonyos tárgyaim esetén) helyettesíteni lehet a félév közben végzett mini kutatásokkal, melyet a hallgatók önálló prezentáció formájában mutatnak be és
megválaszolják az annak kapcsán felmerülő szakmai kérdéseket.

A kutatási témát előzőleg elfogadtatni szükséges. Az elfogadás az egyetemi Moodle rendszerben, az adott tárgyamnál, általam megadott határidő szerint zajlik.

A kutatást nem végző hallgatók vizsgájának egy írásbeli on-line teszt az alapja, melyen való részvételt a szorgalmi időszakban jelezni szükséges a NEPTUN-ban, vagy az E-learning felületen. A felkészülés a
Moodle-ban szereplő tananyag és az adott tárgyhoz megadott szakirodalom alapján
történhet.

– Év végi tesztvizsga, értékelése nálam rendszerint a következők szerint történik:

< 60% – elégtelen (1)

61%-70% – elégséges (2)

71%-80% – közepes (3)

81%-91% – jó (4)

91%< – jeles (5)


A kutatási témaválasztás határideje: tipikusan a félév kezdete utáni hónap utolsó munkanapja, 23:55:00 -ig feltöltve (pontos dátum a Moodle-ben található).
Elismerés feltétele a kutatási terv feltöltése a Moodle be, valamint annak (általam történő) jóváhagyása.


Javasolt, de nem kötelező témakörök a hallgatók által végzendő mini
kutatásokra, melyet hallgatói kreativitással és a szakmai követelmények
betartásával módosítani lehet, sőt javasolt: Ld. az oktatott tárgyaim menüpontjainál, illetve a NEPTUN-ban.