HKR rendelkezés a megajánlott jegyekről

A HKR. már lehetővé teszi megajánlott jegy beírást a Neptunba.

MEGAJÁNLOTTJEGY-BEÍRÁSI IDŐSZAK: szorgalmi időszak utolsó hetétől vizsgaidőszak első hetéig. A megajánlott jegy: a hallgató félévközi teljesítménye alapján az oktató megajánlhat érdemjegyet (megajánlott jegy), amelynek elutasítása esetén a hallgató a vizsgaidőszakban írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesz;

A vonatkozó HKR szabályzat:
Beiktatta a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától.

68/B. §

(1)    A hallgató félévközi teljesítménye alapján az oktató megajánlhat érdemjegyet (megajánlott jegy). A megajánlott jegyet a szorgalmi időszak utolsó hetének első napjától legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig lehet az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe bejegyezni.

(2)       A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig jelölheti be az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben a megajánlott vizsgajegy elfogadását, vagy

elutasítását. Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés.

(3)    A határidőig el nem fogadott, megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

(4)    A megajánlott jegy tanulmányi rendszerben való rögzítése után a hallgató az adott tárgyból addig nem jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadása esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható.

(5)    Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

(6)    A megajánlott jegy beírásáról a hallgató Neptun üzenetben értesül.