Részlet a TOP 500-as longitudinális kutatás egyik korábbi tanulmányából

2002-ben kezdődött kutatás sorozatunk kiindulását az alábbi adatsort szolgáltatja

Részlet a longitudinális kutatás fogalmi keretrendszeréből

Felmérést  végeztünk a hazai TOP500 vállalat körében a világgazdasági válság foglalkoztatási vonatkozásairól, különös tekintettel a krízisnek a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására gyakorolt hatásaira. A kérdőív, amelyet összesen 115 cég HR-vezetője töltött ki, elsősorban a jelenlegi foglalkoztatási helyzetre, illetve a jövőbeli kilátásokra koncentrált. A jelentés első felében az aktuális uniós és magyarországi foglalkoztatási helyzetet foglaljuk össze, külön kitérve a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. A tanulmány második fele a kérdőíves felmérés eredményeit ismerteti.

Aktuális foglalkoztatási helyzet az Európai Unióban és Magyarországon

A nemzetközi pénzügyi válság nyomán kibontakozó világgazdasági válság erőteljesen rányomta a bélyegét az Európai Unió, és azon belül Magyarország gazdasági növekedésére. Az Eurostat, az Európai Közösség Statisztikai Hivatalának legfrissebb jelentése szerint 2009 első negyedévében az eurózóna GDP-je 2,5%-kal, az 27 tagú Unió bruttó hazai terméke pedig 2,5%-kal csökkent előző negyedévhez képest, és 4,8%-kal, illetve 4,5%-kal mérséklődött 2008 első három hónapjához viszonyítva.

A KSH és az Ecostat közös gyorsbecslése alapján Magyarország GDP-je a naptárhatást figyelembe véve az előző negyedévhez képest 2,3%-kal, 2008 azonos időszakához képest pedig 5,8%-kal csökkent.[1] Mindezek következtében a tavalyi egyre csökkenő ütemű gazdasági növekedést 2008 utolsó negyedévében az EU tagállamok többségében, így Magyarországon is erőteljes visszaesés követte, ami tovább súlyosbodott 2009 első három hónapjában. A cégek konjunkturális helyzetét a válság nem azonos módon érintette ágazati szinten: a különböző konjunktúra-felmérések eredményei alapján a világgazdasági válság leginkább az építőipari, a feldolgozóipari és a kereskedelem területén működő vállalkozásokat sújtja (ECOSTAT 2008, GVI 2008). Emellett a felmérések kimutatták, hogy főként az exportorientált nagy cégeknél erős a válság negatív hatása (ECOSTAT 2008, GVI 2008), a cégek tulajdonosi összetétele szerint pedig a külföldi tulajdonban lévő cégeknél romlott a legnagyobb mértékben a konjunkturális helyzet (GVI 2008).

A bruttó nemzeti termék (GDP) termelése szezonális hatásoktól – időjárás (hőmérséklet), nyári szabadságok, ünnepek stb. – és naptári hatásoktól – munkanapok száma, szökőnap, Húsvét időpontja stb – függ. Ezen hatások kiszűrésével felvázolhatók a GDP alakulásának valós tendenciái és egymással összehasonlíthatóvá válnak a GDP-adatok.