Szakdolgozat

BA és MA szintű szakdolgozati témavezetéseim:

  • Megváltozott munkaképességű dolgozók a munkaerőpiacon
  • Gazdasági válságok munkaerőpiaci hatásai
  • Bármely szervezetszociológiai téma
  • Bármely munkaszociológiai téma
  • Egyéb, szociológiai  illetve közgazdaságtudományi téma elfogadása egyéni egyeztetés szerint történik

A jelentkezőktől elsőként egy részletes munkatervet kérek, mely tartalmazza (fő és alábontott részfeladatokat, azokhoz kapcsolódó határidőket, az egyes részfeladatok végtermékeit, erőforrás igényeit, stb.)