Javító, utó-, pótvizsga

A TVSZ rendelkezései szerint kompatibilis eljárás rend a kiegészítő vizsgákról:

a)       ha valakinek nem elégtelen a vizsgája és már rögzítésre került a Neptun-ban a jegye, akkor javítóvizsgát tehet, félévente 1 tárgyból. Ez esetben a korábban rögzített jegy mellé be kell rögzíteni az újonnan szerzett jegyet – nyilvánvaló, hogy a dátum szerint későbbit fogja a rendszer figyelembe venni.

b)      ez esetben az a szabályszerű, hogy a második vizsgajelentkezéskor az ott szerzett jegy szintén rögzítésre kerül és a Neptun az a) pontban leírtak alapján az utolsó időpontban rögzített jegyet fogja a rendszer figyelembe venni. Tehát: lehet rontani is a javító vizsgán. (Informális megjegyzés: Ebben az esetben az oktató – a hallgatóval egyeztetve – rögzítheti, hogy a vizsgán nem jelent meg, így nem ront a jegyén, ezt nem tiltja a Neptun. (Ennyiben van az oktatónak döntési joga.) Ugyanakkor a nagy létszámú évfolyamok, tárgyak esetében ez extra erőforrást igényel az oktatási adminisztráció oldalról. Ha azonban egy hallgató rajta van egy vizsgalapon, oda mindenképpen bejegyzésnek kell születnie. Elképzelhető, hogy ilyen esetben pl. plusz tanulmányi feladatot kér be az oktató.

c)       az eredeti írásbeli vizsga javítási módja lehet szóbeli. A vizsgameghirdetéskor ezt mindenképpen jelezni kell.