Szervezetszociológia

SZERVEZETSZOCIOLÓGIA

A tárgy fo célja, rövid, lényegre töro elméleti szervezetszociológiai bevezetés után bemutatni a tudásanyag gyakorlati felhasználhatóságát, alkalmazási lehetoségeit. A tantárgy további célja, hogy a résztvevok elsajátítsák a statisztikai adatok, adatbázisok, grafikonok alapszintu értelmezését, helyi viszonyokra történo alkalmazását. A félév során a hallgatók tanári segédlettel egy közös szervezetszociológiai kutatást hajtanak végre a GYÓGYPEDIAGÓGIA területén (összeállítanak egy kérdoívet és egy interjúvázlatot, interjúznak, kérdoíveznek, majd a kapott eredményeket közösen elemzik.

Irodalom:
– Jávor I, Rozgonyi T: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007
– Az oktató által megadott órai kutatási segédanyagok

A tárgy kifejezetten ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik TDK dolgozatot kívánnak készíteni, de a félév során elsajátítandó ismeretek a kutatások iránt érdeklodo bármely hallgató számára hasznos tudásanyagot közvetítenek

Szervezetszociológia:

(Téma javaslatok hallgatói mini kutatásokra)

  1. A világgazdasági válság hatása a szervezet működésére – Esettanulmány készítése egy NON-PROFIT szervezetnél vezetői interjú(k) tapasztalatai és/vagy szervezeti dokumentumok áttekintése és/vagy kérdőíves adatfelvétel alkalmazásával
  1. A világgazdasági válság hatása a szervezet működésére – Esettanulmány készítése egy FOR-PROFIT szervezetnél vezetői interjú(k) tapasztalatai és/vagy szervezeti dokumentumok áttekintése és/vagy kérdőíves adatfelvétel alkalmazásával
  2. Helyem az intézményben” – Gyógypedagógusok pályaképe személyes tapasztalatok feldolgozásán keresztül

  3. Helyem az intézményben” – Megváltozott munkaképességű személyek pályaképe személyes tapasztalatok feldolgozásán keresztül

  1. Helyem az intézményben” – Intézményvezetők pályaképe személyes tapasztalatok feldolgozásán keresztül