Társadalmi felelősségvállalás (a Gazdaságtudományi karon – Tárgykód: GTI94AN806HU)

A kurzus célja, tartalma, teljesítése

A kurzus célja, tartalma, teljesítése
● Közösen gondolkodni
○ diverzitásról – benne a fogyatékossággal élő személyekről
○ a társadalmi felelősségvállalásról
○ elméleti koncepciókról és gyakorlati példákról
● Megosztani az oktatói és résztvevői tapasztalatokat
● Tanulni egymástól

Mindezt hogyan?
6 előadás
● 3 előadás a diverzitásról, a társadalmi felelősségvállalásról és a munkaerőpiacról
● 3 előadás működő gyakorlatokról: ELTE innováció, InDaHouse Egyesület
2 video
● 2 felvétel működő gyakorlatokról: Kézenfogva Alapítvány, Social Entrepreneurship
Incubation Program
4 szeminárium
● 4 beszélgetés az akadálymentességről, a fejlesztő foglalkoztatásról, pszichiátriai
diagnózissal élő emberekről, Önökről
Mindezt hogyan?
2 ZH (2×45 pont) – április 11. és május 25.
● teszt jellegű kérdések (egyszerű és többszörös választás, párosítás, igaz-hamis)
● esszé jellegű kérdés
○ Mit és hogyan gondol hasznosítani a kurzuson tanultakból karrierje során?
+10 pont
● 10 kérdéses teszt kitöltése a kurzus Moodle felületén
● hozzászólások az előadásokon és szemináriumokon
Vizsga
● teszt jellegű kérdések (egyszerű és többszörös választás, párosítás, igaz-hamis)
● esszé jellegű kérdés
○ Mit és hogyan gondol hasznosítani a kurzuson tanultakból karrierje során?

(A fenti leírás részlet a Bányai Borbála, Cserti-Szauer Csilla, Sándor Anikó, Matuska Ágnes által tartott első előadás anyagából)